Xuất siêu trong 10 tháng năm 2023 đạt 24,59 tỷ USD

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tính trong 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 24,59 tỷ USD.
Xuất siêu trong 10 tháng năm 2023 đạt 24,59 tỷ USD
Xuất siêu 10 tháng năm 2023 của Việt Nam đạt kỷ lục.

Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2023.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2023 là 61,77 tỷ USD, tăng 4,4%, tương ứng tăng 2,61 tỷ USD so với tháng 9/2023. Trong đó, xuất khẩu là 32,25 tỷ USD, tăng 5,1%, tương ứng tăng 1,57 tỷ USD; nhập khẩu là 29,52 tỷ USD, tăng 3,6%, tương ứng tăng 1,04 tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/10, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 558,33 tỷ USD, giảm 9,6%, tương ứng giảm 59,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 291,46 tỷ USD, giảm 7% (tương ứng giảm 22,04 tỷ USD); và nhập khẩu là 266,87 tỷ USD, giảm 12,2% (tương ứng giảm 37,07 tỷ USD).

Trong 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đã xuất siêu 24,59 tỷ USD. Riêng tháng 10, xuất siêu 2,73 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tháng 10/2023 đạt 8,88 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng trước. Trong khi đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI là 23,37 tỷ USD, chỉ tăng 3,5%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng tăng 2,1% (đạt 18,88 tỷ USD), thấp hơn so với tốc độ tăng nhập khẩu 6,5% của khối doanh nghiệp trong nước.

Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng/2023 đạt 383,95 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 45,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 212,42 tỷ USD, giảm 8,1% tương ứng giảm 18,78 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 171,53 tỷ USD, giảm 13,3% tương ứng giảm 26,37 tỷ USD so với 10 tháng/2022.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước giảm 7,4% so với cùng kỳ, với trị giá là 174,38 tỷ USD (tương ứng giảm 13,96 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 79,04 tỷ USD, giảm 4% tương ứng giảm gần 3,26 tỷ USD và nhập khẩu là 95,33 tỷ USD, giảm 10,1% tương ứng giảm 10,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật