09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25463.00
 • AUD17243.75
 • CAD18971.64
 • CHF28391.83
 • CNY3591.54
 • DKK3774.73
 • EUR28396.83
 • GBP32846.34
 • HKD3315.69
 • INR316.71
 • JPY166.95
 • KRW19.56
 • KWD86005.63
 • MYR5484.05
 • NOK2428.08
 • RUB295.53
 • SAR7035.84
 • SEK2431.83
 • SGD19192.78
 • THB716.89
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền