09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24390.00
 • AUD16253.14
 • CAD18118.93
 • CHF28150.47
 • CNY3454.04
 • DKK3572.36
 • EUR26853.68
 • GBP30921.80
 • HKD3151.02
 • INR301.30
 • JPY173.11
 • KRW19.40
 • KWD81555.75
 • MYR5252.01
 • NOK2276.44
 • RUB277.82
 • SAR6697.37
 • SEK2379.14
 • SGD18391.10
 • THB698.68
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền