09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25485.00
 • AUD16631.85
 • CAD18818.87
 • CHF28382.25
 • CNY3588.19
 • DKK3703.86
 • EUR27860.08
 • GBP31974.18
 • HKD3299.89
 • INR316.51
 • JPY168.87
 • KRW19.30
 • KWD85632.65
 • MYR5380.16
 • NOK2360.02
 • RUB288.11
 • SAR7034.83
 • SEK2381.59
 • SGD18984.73
 • THB702.05
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền