09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24430.00
 • AUD16220.81
 • CAD18179.62
 • CHF28268.06
 • CNY3467.53
 • DKK3595.12
 • EUR27025.16
 • GBP31137.95
 • HKD3154.08
 • INR301.76
 • JPY169.94
 • KRW19.38
 • KWD81478.70
 • MYR5259.54
 • NOK2284.87
 • RUB279.37
 • SAR6707.89
 • SEK2374.88
 • SGD18424.21
 • THB702.62
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền