09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,100,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22780.00
 • AUD16652.81
 • CAD18418.83
 • CHF25172.60
 • CNY3647.82
 • DKK3523.59
 • EUR26471.90
 • GBP31367.32
 • HKD2955.38
 • INR315.85
 • JPY203.58
 • KRW20.03
 • KWD77823.15
 • MYR5474.10
 • NOK2641.25
 • RUB330.76
 • SAR6265.19
 • SEK2542.64
 • SGD17097.63
 • THB702.21
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền