Trang Chủ | Tin Games | Rss

Quên mật mã?

Đăng nhập bằng Facebook

Hãy đợi tải đầy đủ ( có thể có quàng cáo khi đang tải) nhấn nút ở góc [PLAY GAME] để tiếp tục
Nếu nhấn vào trong game mà bật ra cửa sổ khác quảng cáo thì hãy đóng lại ngay để trò chơi tiếp tục
Nhấn [ F11 ] để mở rộng cửa sổ trình duyệt cho dễ nhìn
Đánh giá chung:
Bạn đánh giá:
Đăng nhập để đánh giá

game go mobi đánh bài đánh cờ bản mới nhất game avatar cho dien thoai di dong
Thông tin game (Ngày đăng game: August 15 2011 )
Game thumbnail
658 Chơi
Miêu tả: Những người lính Fighter cần sự hỗ trợ của bạn! Trận chiến của nước Anh bắt đầu và bạn được kêu gọi để quản lý việc phòng vệ. Tổ chức những người lính của bạn, xây dựng máy bay, kiểm tra báo cáo tình báo và gửi máy bay súng trường Spitfires của bạn để bảo vệ đất nước chống lại các mối đe dọa của cuộc xâm lược Đức

Fighter command needs your assistance! The Battle of Britain is about to begin and you have been called upon to manage the British defences. Organise your men, build planes, check intelligence reports and send out your Spitfires to defend the country against the threat of German invasion.
Hướng dẫn: Phân bổ các người lính nhiệm vụ khác nhau trong màn hình.
Chọn máy bay để xây dựng trong khu nhà máy.
Kiểm tra báo cáo tình báo của bạn trong màn hình thông tin.
Phân bổ máy bay đến các khu vực trong khu vực (sử dụng thông tin để giúp bạn quyết định nơi để bảo vệ).
Nếu bạn bị mất 2 hoặc nhiều hơn các khu vực của trò chơi là bạn sẽ bị thua.
Bắn hạ 300 máy bay để ngăn chặn người Đức xâm lược.
Nhanh hơn để bắn hạ chúng thì điểm số của bạn cao hơn.

Allocate men to different tasks in the recruits screen.
Choose which planes to build in the factory screen.
Check your intelligence reports in the intel screen.
Allocate planes to areas in the area screen (use the intel to help you decide where to defend).
If you lose 2 or more areas it's game over.
Shoot down 300 planes to prevent the Germans from invading.
The quicker to shoot them down, the higher your score.
Nhấn Ngôi Sao trên hoặc Ctrl+D để lưu game vào trình duyệt,
hoặc nhấn Ưa Thích để chơi game này khi vào lần sau

Bàn luận
Đăng nhập đẻ viết bình luận
Hệ thống tính điểm
Chưa có điểm nào cao!
Advert
Game khác
The Arena
This is a one on one fighting game. Attack your enemy when you see his weapon back.

Track and Field
Compete in various Track and Field events

Ice Breakout
Guide the penguin to break all ice blocks

Konnectors
Link the starting point and ending point with road build by you

Tống nỗi buồn ra khỏi vùng..
Đấm một số mặt chú hề để làm cho ngày của bạn một ngày tốt đẹp hơn Punch some..